แถลงข่าวแคมเปญ ‘CRYSTAL Moment’

ภาพบรรยากาศโมเม้นต์ประทับใจจากบรรยากาศงานแถลงข่าว Crystal Moment ช่วงเวลาคุณภาพ น้ำดื่มต้องคุณภาพ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5

ชาวอีสานที่ได้รับ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4

ชาวอีสานที่ได้รับ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3

ชาวอีสานที่ได้รับ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2

ชาวอีสานที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 15 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 15 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 10 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1

ชาวอีสานที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 10 รางวัล)

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ

ก๋ำคริสตัลอยู่ในมือ ก็เหมือนถือ ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 9
ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ

มีคริสตัลอยู่ในมือ กะพอปานถือ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง