ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 10 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

  • คุณนพดล พงษ์เผือก
  • คุณปวีณา เทพอินถา
  • คุณบุญสิตา ขะจาย
  • คุณฉลอง จีรกิจ
  • คุณกาบบัว บัวผ่อง
  • ด.ช.โชคไชย บัวแพง
  • ด.ช.กฤตนัย ชัยวงค์
  • คุณรุ่งอรุณ พลนำ
  • คุณไพรวัลย์ คลองข่อย
  • คุณหฤทัย สิทธิชัย