ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2

ชาวอีสานที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 15 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • ด.ต.ถนัด จงตั้งกลาง
 • นายพงษ์ชำนาญ หงษ์ทอง
 • ด.ช. กิตติ โนนพลกรัง
 • น.ส.รัตนาภรณ์ เจริญพุทธมนต์
 • คุณจารี ลิ้มพันธ์
 • นายเกรียติศักดิ์ ขาดกระโทก
 • คุณลำไพ พวงผกา
 • คุณบุญมี ทิพชัย
 • คุณนิรุต สถาน
 • คุณสุกัญญา ปิ่นแก้วน้อย
 • คุณสิงหนาถ วันไธสงค์
 • น.ส. สรพรรรณ ยังดี
 • นายสามารถ ประจิมทิศ
 • คุณรจเรจ เรียนวิริยะกิจ
 • นายกอง ไชยลาโพธิ์