ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1

ชาวอีสานที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 10 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

  • นายปานะพันธ์ มณีบุญ
  • คุณประทีป นวลสูงเนิน
  • นางสาวสุทธิดา สงครามรอด
  • เด็กชายกณิศ เปรี่ยมปิยานุสรณ์
  • คุณธนธรณ์ ก้อนค้างพลู
  • คุณชนกพร วงศ์วานิช
  • คุณสุนิสา แสงแก้ว
  • นายอนุชิต ปาลี
  • นางอุบลศรี จิตตินันท์
  • นางสมบัติ ไมตรี