ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 15 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • คุณนิธิชนกนันท์ มาน้อย
 • คุณนิรดา ศรีนันทวัฒน์
 • คุณอรวรรณ ภักดีอำนาจ
 • คุณกวินทิพย์ ทองอร่าม
 • คุณสิริวิมล เหมือนสังดี
 • คุณเอกพงศ์ อุทธสาร
 • คุณสุทธาธินี โพธิ์อภัย
 • คุณสันต์ฤทัย วันที
 • คุณแพรวพรรณ ศรีสวย
 • จสต.พงษ์พัฒน์ สุคนธ์ผ่อง
 • คุณเพชรรัตน์ วิชา
 • คุณสุปาณี ชูอาทิตย์
 • คุณสายพิน ศรีคง
 • คุณปิยนุช บุญมาก
 • คุณธนากร สหรัตนพันธ์