ซื้อน้ำดื่มคริสตัล ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ iPhone 13

ซื้อน้ำดื่มคริสตัลแพ็ก(600 มล. หรือ 1.5 ลิตร) ครบ 99 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
ส่งใบเสร็จ 7-ELEVEN ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 จำนวน 3 รางวัล

เงื่อนไขรายการ
 • ซื้อน้ำดื่มคริสตัล ประเภทแพ็ค (ขนาด 600 มล. หรือ 1500 มล.) ผ่านหน้าร้านในช่องทางเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ทุกสาขาและ 7-Delivery รวม ALL-Online ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH และ Shopat24/24Shopping จำนวนเงินครบทุก 99 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone13 ความจุ 256 GB จำนวนครั้งละ 1 รางวัลๆ ละ 33,900 บาท รวมมูลค่า 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 101,700 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
 • ไม่จำกัดจำนวนแพ็คต่อใบเสร็จ และไม่จำกัดสิทธิ์ร่วมสนุกต่อ 1 คน
 • บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ลูกค้าได้รับตามการซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดข้างต้น สิทธิ์ลุ้นรางวัลของลูกค้าจะถูกบันทึกในระบบของบริษัทฯ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเล่นแต่ละครั้ง บริษัทจะรวบรวมรายชื่อ / เบอร์โทรศัพท์/ ใบเสร็จผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจากระบบ พิมพ์ลงในกระดาษ และตัดเป็นชิ้นส่วน (สลาก) ตามจำนวนสิทธิ์ เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดต่อไป
 • จับรางวัล ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 90 ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • กำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมรายการสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
  หมดเขตวันที่ 13 มีนาคม 2565
  • ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมรายการสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
   หมดเขตวันที่ 13 มีนาคม 2565 กำหนดจับรางวัลวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
  • ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมรายการสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565
   หมดเขตวันที่ 27 มีนาคม 2565 กำหนดจับรางวัลวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
  • ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมรายการสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565
   หมดเขตวันที่ 10 เมษายน 2565 กำหนดจับรางวัลวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
 • จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง Crystal Drinking Water Facebook
  • ครั้งที่ 1 ประกาศผลวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.
  • ครั้งที่ 2 ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.
  • ครั้งที่ 3 ประกาศผลวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้